Proteiners funktion i kroppen

Att det är protein som bygger upp våra muskler vet de flesta. Men faktum är att proteiner har många fler funktioner i kroppen. Proteiner deltar i de flesta av kroppens reaktioner och processer och utan proteinerna skulle vi inte överleva.

Enzymer: fungerar som katalysatorer och gör så att reaktioner i kroppen går snabbare. Enzymer är i själva verket proteiner och dessa deltar i en rad olika reaktioner i kroppen. Vissa enzymer ingår i ämnesomsättningen medan andra finns i levern och hjälper till att ta hand om och bryta ner läkemedel.

Hormoner: kan liknas vid budbärare som åker mellan celler och reglerar kroppens olika funktioner. Hormoner är bland annat viktiga för att vi ska kunna fortplanta oss och för att vår ämnesomsättning ska fungera. Många av kroppens hormoner är proteiner.

Transportörer: kan vara kanaler eller andra strukturer på cellens yta, eller ämnen som flyter fritt i blodbanan. Gemensamt för transportörer är att de hjälper till att flytta ett ämne från en plats till en annan. De flesta av kroppens transportörer är uppbyggda av proteiner. På cellernas yta finns en lång rad transportproteiner som kan hjälpa till att flytta ett ämne från cellens utsida till cellens insida. På samma sätt kan proteiner i blodet flytta ämnen från en del av kroppen till en annan. Ett sådant transportprotein som många har hört talas om är hemoglobin som transporterar runt syre i kroppen.

Strukturer: proteiner hjälper till att bygga upp olika strukturer i kroppen. Bindväv, hud, hår och till och med våra celler innehåller proteiner som hjälper till att bygga upp och bibehålla strukturen hos dessa vävnader.

Antikroppar: är viktiga som en del av immunsystemet då de känner igen och binder till olika kroppsfrämmande ämnen. Exempel på sådana ämnen är bakterier och virus. När antikropparna bundit till det främmande ämnet kan kroppens immunsystem ta hand om och oskadliggöra ämnet i fråga. Antikroppar är uppbyggda av proteiner.

Cellsignalering: Precis som transportproteiner kan cellsignaleringsproteiner finnas på cellernas yta, men istället för att transportera ämnen över cellens membran hjälper denna typ av proteiner till att skicka signaler från en cell till en annan. Det är denna typ av kommunikation som gör alla reaktioner och molekylära mekanismer inuti cellerna möjlig. Många av de ämnen som behövs för att cellsignaleringen ska fungera är uppbyggda av proteiner.

Sammantaget kan man konstatera att proteiner har oerhört många och varierade uppgifter i kroppen. Gemensamt för dem alla är att de är nödvändiga för att kroppen ska fungera. Eftersom alla dessa proteiner byggs upp av aminosyror är det viktigt att vi hela tiden tillför mer protein (aminosyror) via kosten så att kroppen kan tillverka nya proteiner när de gamla behöver bytas ut.

Sammanfattning av proteiners funktion i kroppen

  • Deltar i immunsystemet
  • Hjälper celler att kommunicera (internt och externt)
  • Bygger upp hormoner
  • Ger struktur åt vävnader och celler

 

Lämna en kommentar