Fungerar ärtprotein?

Nästa gång du hör att det där med ärtprotein som en bra proteinkälla är larv så kan du kontra med att det faktiskt är vetenskapligt bevisat att det här proteinet fungerar minst lika bra som vassleprotein för bättre muskelbygge. Enligt den här studien så kom man fram till att ärtproteinprodukter som tas som kosttillskott faktiskt främjar musklernas tjocklek då man sysslar med styrketräning. Studien gick till på så vis att man bjöd in 161 män i åldrarna 18 till 35 år att vara med i ett experiment. Gruppen delades upp i tre grupper med 53, 54 och 54 personer. Den första gruppen fick 25 g ärtprotein per dag, den andra 25 gram vassleprotein, och den tredje fick 25 gram av ett placebo-preparat. Ingen visste vad det var som de fick, och försöket pågick under 12 veckors tid. Man tog hänsyn till den fysik som deltagarna hade vid försökets start och utformade träningsprogram med motståndsträning.

Ärtprotein och muskelbygge

Under studien så undersökte man hur deltagarnas muskler påverkades av träningen och man kunde se att de som var i placebogruppen inte fick samma resultat som de som faktiskt fick ett proteintillskott. Man kunde se att ärtproteingruppen hade en större ökning av muskelmassa än placebogruppen men att det inte var så stor skillnad mellan de två proteingrupperna. Därmed så var konklusionen av denna studie att både vassle- och ärtprotein fungerar för den som styrketränar och som vill få till bättre effekt på musklerna.

Det här är goda nyheter för de som av någon anledning inte kan ta vassle. Ärtproteinet är ett gott alternativ och då både vad gäller själva fysiken och smaken. Genom att använda sig av pulvret för shakes som man kan ta innan och efter träning så kan man förbättra sina resultat och få mer tryck i musklerna. Det är förstås viktigt att man väljer ett preparat av hög kvalitet och att man noga följer instruktioner så att man inte under- eller överdoserar.

Ett nyttigt kosttillskott

Det är inte bara den som tränar som kan dra nytta av det nyttiga ärtproteinet. Hälsomedvetna som vill se till att få i sig tillräckligt med protein och som håller en diet för viktnedgång kan också se fördelar med att använda sig av ärtproteintillskott som supplement eller som ersättning för vissa måltider.

Lämna en kommentar